Home > Archives > Festival Review > Official Selection > 2018 Golden Kapok Aw...
Extreme Road 极地
Director:Cheng Gong
Producer:Beijing Five-Star Legend Culture Media Co., Ltd.,Beijing Tiancheng Jiahua Culture Media Co., Ltd.,Guiyang Tian Cai Minzu Culture Development Co., Ltd.,Horgos Zhongheqiancheng Film Media Co., Ltd.,bilibili pictures
Country / Region:China
Particular year:2018
Length of time:90

  • A brief introduction to the film
  • Film creation
  • Video
  • Contact mode


Extreme Road comprehensively explores the hinterlands of the Qinghai-Tibetan Plateau from the Qiangtang Grassland to the Yarlung Zangbo Grand Canyon and from the lifeless region Snow Line to the depths of the Himalaya Rainforest to shoot people living in various extreme environments. Cheng Gong, a documentary/film director, was born in Beijing in 1972. For many years, he has focused on the advertisements and documentaries of ordinary people and life subjects. His works are unique, simple in style, and full of emotions. His representative works include Into Tibet (2013), Extreme Road (2016) and so on. The documentary film Dont Cry was awarded the Best Documentary Director on Asian Youth Film Festival 2006 and was shortlisted for Yamagata International Documentary Film Festival 2007.
出品人  任春雨 张爽 尤立通

 Publisher     Ren Chunyu   Zhang Shuang   You Litong   

张爽 李旎

Zhang Shuang   Carly Lee

 总顾问  胡振民 覃志刚

 General counseler    Hu Zhenmin  Qin Zhigang Lian Ji

 总策划  赵大新 朱贤亮

Chief planner     Zhao Daxin   Zhu Xianliang

 制片人  胡小鹿     张爽

Producer    Hu Xiaolu    Zhang Shuang  

 联合制片人  胡吗个 戴娆 杜兴  张圣晏

Co-producer    Hu Mage Dai Rao Du Xing Leo Zhang

姜瑞娟 赵明辉 侯永哲

Jiang Ruijuan Zhao Minghui Hou Yongzhe

俞铁成  李多钰

Yu Tiecheng  Li Duoyu

 发行人  柳广凯

 Distributor     Liu Guangkai

联合监制     王铁志  贾巨川 韦正光 王玉祥

Co-executive producer    Wang Tiezhi  Jia Juchuan  Wei Zhengguang Wang Yuxiang

栗政军 马小健 王洪川 吕长河

Li Zhengjun Ma Xiaojian Wang Hongchuan Lv Changhe

张雅欣 陈加伟 王福州 柳广凯

Zhang Yaxin Chen Jiawei Wang Fuzhou Liu Guangkai

房亚锋

 Fang Yafeng

策划  李晓东 高强 张心语 杨亮

Planner    Li Xiaodong  Gao Qiang  Zhang Xinyu Yang Liang

骆艳艳 王志强

Luo Yanyan Wang Zhiqiang

顾问  莫福山 鲍栋 贺中 程德美 胡斌

Counseler    Mo Fushan  Bao Dong  He Zhong  Cheng Demei  Hu Bin

祁进玉 莫觉凡 陈虹 梅莉 朱倩 叶卉

Qi Jinyu Mo Juefan Chen Hong Mei Li  Zhu Qian Ye Hui

韩艳霞

Han Yanxia

剪辑  张开法

Editing by    Zhang  Kaifa

音乐  靳松 沐肆洲

Music by   Jin Song   Mu Sizhou

摄影  孙宇阳

Photography by    Sun Yuyang

录音  陈松庄 陈松涛

Record by      Chen Songzhuang   Chen Songtao

片尾曲  许巍

Ending theme by     Xu Wei

 监制  曾海若

Executive producer     Zeng Hairuo

导演  程工

Director     Cheng Gong

 

 

片尾字幕

出品人  任春雨 张爽 尤立通

Publisher     Ren Chunyu   Zhang Shuang   You Litong   

张爽 李旎

Zhang Shuang   Carly Lee

总顾问   胡振民 覃志刚 连辑

General counseler     Hu Zhenmin  Qin Zhigang Lian Ji

总策划   赵大新 朱贤亮

Chief planner        Zhao Daxin   Zhu Xianliang

 制片人   胡小鹿   张爽

Producer     Hu Xiaolu  Zhang Shuang

 联合制片人   胡吗个 戴娆 杜兴 张圣晏

Co-producer     Hu Mage Dai Rao Du Xing  Leo Zhang

姜瑞娟 赵明辉 侯永哲

Jiang Ruijuan Zhao Minghui  Hou Yongzhe

俞铁成 李多钰

Yu Tiecheng  Li Duoyu

发行人   柳广凯

 Distributor     Liu Guangkai

合监     王铁志  贾巨川 韦正光 王玉祥

Co-executive producer    Wang Tiezhi  Jia Juchuan  Wei Zhengguang Wang Yuxiang

栗政军 马小健 王洪川 吕长河

Li Zhengjun Ma Xiaojian Wang Hongchuan Lv Changhe

张雅欣 陈加伟 王福州 柳广凯

Zhang Yaxin Chen Jiawei Wang Fuzhou Liu Guangkai

房亚锋

 Fang Yafeng

策划  李晓东 高强 张心语 杨亮

Planner    Li Xiaodong  Gao Qiang  Zhang Xinyu Yang Liang

骆艳艳 王志强

Luo Yanyan Wang Zhiqiang

顾问  莫福山 鲍栋 贺中 程德美 胡斌

Counseler    Mo Fushan  Bao Dong  He Zhong  Cheng Demei  Hu Bin

祁进玉 莫觉凡 陈虹 梅莉 朱倩 叶卉

Qi Jinyu Mo Juefan Chen Hong Mei Li  Zhu Qian Ye Hui

韩艳霞

Han Yanxia

 

(导演组)

director team

监制  曾海若

Executive producer   Zeng Hairuo

导演  程工

Director     Cheng Gong

 剪辑  张开法

 Editing by    Zhang  Kaifa

第一副导演  张祎

First assistant director    Zhang Yi

分组导演   王兆丰 拉毛东珠 王岩

Group director    Wang Zhaofeng La Mao Dongzhu Wang Yan

制片主任   王飞

Production supervisor    Wang Fei

前期调研   高晓涛

Pre-project investigator    Gao Xiaotao

  杨钧奥 刘大明 聂文 王鹏 张珏

Producer group     Yang Junao Liu Daming Nie Wen Wang Peng Zhang Yu

秦丽香唐久芹 敖祥威 马冰冰

Qin Lixiang Tang Jiuqin  Ao Xiangwei  Ma Bingbing

王飞 王超 刁雨欣

Wang Fei Wang Chao Diao Yuxin

项目助理   宋明媚

Project assistant      Song Mingmei

 

(摄影组)

Photography team

摄影指导   孙宇阳

 Director of photography by     Sun Yuyang

分组摄影   杨达荣 邱凯显 王宝

Group photography by      Yang Darong Qiu Kaixian Wang Bao

刘俊超 田玉劲

Liu Junchao  Tian Yujin

延时摄影   王源宗 谢焱 潘文豪

Time-lapse photography by     Wang Yuanzong Xie Yan Pan Wenhao

西藏慈渡 西藏俊子

Tibet Cidu Tibet Junzi

动物摄影  顾莹

Animal photography by     Gu Ying

摄影助理  朱汉森 李孝通 钟逸人

Photography assistant     Zhu Hansen Li Xiaotong Zhong Yiren

 

(剪辑组)

Editing team

剪辑指导   任长箴

Director of editing       Ren Changzhen

剪辑组   朱元铂 陈晨 李慧超 曲致翰

Editing group      Zhu Yuanbo Chen Chen Li Huichao Qu Zhihan  

郑重 戢航 刘怡 李君 林智超

Zheng Zhong  Ji Hang  Liu Yi Li Jun Lin Zhichao

柴俞 齐宇 姚宗磊 康训鹏 魏栋豪

Chai Yu Qi Yu Yao Zonglei Kang Xunpeng Wei Donghao

 

(后期技术组

Post production team

后期导演  苏灿书

Post production director     Su Canshu

后期统筹  包一涵 余梅 郑丹 袁红霞

Post production coordinator     Bao Yihan Yu Mei Zheng Dan Yuan Hongxia

 调色     蒋瀚超

Colorist     Jiang Hanchao

数字中间片剪辑师 时文龙

Digital intermediate film editor    Shi  Wenlong

后期技术支持 陈中鹏 王康康 李殿龙

Post production technical support    Chen Zhongpeng Wang Kangkang  Li Dianlong

李立龙  李伟  陶嘉杰

  Li Lilong  Li Wei  Tao Jiajie

片名题字 徐静

Inscription for film title    Xu Jing

主人公人名题字  萧沈

Inscription for leading characters names   Xiao Shen

海报设计 周超 贾梦婷

Poster designer     Zhou Chao Jia Mengting

校审  酆佳 王韵茹  董一鸣

Proofreader     Feng Jia  Wang Yunru  Dong Yiming

英文字幕翻译  文娱嘉

English subtitle translator     Wen Yujia

                                文案      桑格格

                              Writer     Sang Gege

                   国际事务助理    王若冲

International affairs assistant  Wang Ruochong

 

 

(声音

Sound team

作曲    靳松

Composition by    Jin Song

声音设计  高宝喜 王同

 Sound Designer    Gao Baoxi     Wang Tong

音频统筹    王博

 Sound Planner     Wang Bo

音乐编辑    柴玉伟

Music Editor    Chai Yuwei

声效设计    汤君彦

Sound Effect Designer     Tang Junyan

声效编辑    薄华宇 张震宇

 Sound Effect Editor     Bo Huayu     Zhang Zhenyu

混录师    涂羿南

Re-Recording Mixer     Tu Yinan

混音技术支持    贾京京  董玉玺   方鹏   薛洪杰   

Technical Support    Jia Jingjing  Dong Yuxi  Fang Peng  Xue Hongjie  Ding Xun

 

(营销组)

Marketing team

营销总监  李多钰

Marketing director    Li Duoyu

品牌组  余雅贤  孙雅兰 赵巧玲

Brand team   Yu Aryant Sun Yalan Zhao Qiaoling

 

(宣发组)

Propaganda and issuing team

高强  柳广凯  房亚峰  付杰  李萌  张心语  谷希成

Gao Qiang Liu Guangkai Fang Yafeng Fu Jie Li Meng  Zhang Xinyu Gu Xicheng

邱永超  郭大志 周晴  蒋春燕  乔露平  杨颖君

Qiu Yongchao Guo Dazhi  Zhou Qing Jiang Chunyan Qiao Luping Yang Yingjun

王岩 曹晶  刘硕  吴藩  史晶艳 王雪瑶  王赢  刘杰

Wang Yan Cao Jing Liu Shuo Wu Fan Shi Jingyan  Wang Xueyao Wang Ying Liu Jie

  杨雪鹏  刘岩  卢明玉  包立譞  徐家勇

  Yang Xuepeng Liu Yan Lu Mingyu Bao Lixuan Xu Jiayong

 

(片尾曲)

Ending theme by

演唱  许巍  谭维维

Sang by   Xu Wei Tan Weiwei

中央少年广播合唱团

China Broadcast Children's Choir of National Radio

 

 

出品:

Presented by

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

Beijing Five-Star Legend Culture Media Co., Ltd.

 

联合出品:

Co-presented by

北京天成嘉华文化传媒有限公司

Beijing Tiancheng Jiahua Culture Media Co., Ltd.

(logo已发,ai格式)

贵阳天彩民族文化发展有限公司

Guiyang Tian Cai Minzu Culture Development Co., Ltd.

(logo已发,ai格式)

霍尔果斯众合千澄影业有限公司

Horgos Zhongheqiancheng Film Media Co., Ltd.

哔哩哔哩影业(天津)有限公司

bilibili pictures

 

摄制:

Shot by

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

Beijing Five-Star Legend Culture Media Co., Ltd.

 

联合摄制:

Co-shot by

啊树文化传播有限公司

Oh!True Culture

 

音频制作公司:

Film audio mixing company

Sound Post Production

北京沐肆洲文化发展有限公司

Beijing Mu Si Zhou Culture Developmen Co . , Ltd

 

电影调色公司:

digital intermediate by  

HOMEBOY电影数字洗印厂

HOMEBOY digital  filmlab.

 

电影混音公司:

Film propaganda and issue

中影电影数字制作基地有限公司声画中心

China Film Studio Co.,Ltd. Sound & Image Center

 

电影宣传与发行:

Propaganda and issuing

霍尔果斯众合千澄影业有限公司

Horgos  Zhongheqiancheng  Film Media Co., Ltd.

 

鸣谢:

Acknowledgments

国家民委民族文化宫

贵阳市人民政府

中国非物质文化遗产保护中心

中共西藏自治区委员会宣传部

中国华夏文化遗产基金会

中国民族文化资源网(库)

贵阳市民族宗教事务委员会

贵阳市文化新闻出版广电局

贵阳市旅游产业发展委员会

贵阳市观山湖区人民政府

贵阳市贵山基金管理有限公司

贵阳市旅游文化产业投资集团有限公司

四川文强户外运动有限公司

無极国际有限公司

九龙藏区天乡原生态茶叶有限公司